• Start z.B. in Osaka, Flug nach Naha/Okinawa • Weiterflug auf die Yaeyama-Inseln Ishigaki, Iriomote und mehr... • Flug zurück nach Osaka, via Naha